• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy 24H serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradctwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie
  węzła autostradowego Szczecin - Dąbie

  Dowiedz się więcej

Informacje finansowe


2012 2013
Kapitał własny 1 423 301 zł 1 610 533 zł
Należności długoterminowe 0 zł 0 zł
Należności krótkoterminowe 719 350 zł 931 722 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 127 105 zł 221 770 zł
Zobowiązania długoterminowe 1 333 301 zł 1 233 469 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 855 352 zł 805 322 zł
Amortyzacja 157 763 zł 145 994 zł
Przychody netto ze sprzedaży 4 777 734 zł 4 779 891 zł
Zysk/strata na sprzedaży 343 969 zł 372 470 zł
Zysk/strata na działalności operacyjnej 293 804 zł 344 014 zł
Zysk/strata brutto 162 325 zł 252 922 zł
Zysk/strata netto 123 468 zł 187 232 zł